Copyright

Rettighederne til Krak’s kort og andet materiale på krak.dk og dgs.dk, herunder ophavs- og varemærkeret, tilhører Krak og indholdsleverandørerne. Indholdet på krak.dk, dgs.dk og Krak.dk stiller vi til rådighed for anvendelse i overensstemmelse med Kraks retningslinjer herfor. Det, at vi stiller materialet på krak.dk, dgs.dk og Krak.dk til rådighed, ændrer i intet tilfælde på de rettighedsmæssige forhold til materialet, medmindre andet udtrykkeligt fremgår.

Kraks kort eller andet materiale på krak.dk og dgs.dk må ikke kopieres i nogen form eller ændres til brug for hjemmesider eller andet uden skriftlig tilladelse fra Krak. Print til personlig brug er dog tilladt uden tilladelse fra Krak, jf. ophavsretslovens § 12.

Dybe links til kortvisninger eller andet ophavsretligt beskyttet materiale på krak.dk og dgs.dk forudsætter i alle tilfælde tilladelse fra Krak. For visse typer dybe links giver vi dog tilladelsen uden videre og vederlagsfrit. Dette gælder fortrinsvis ved links i ikke-kommercielle sammenhænge og enkeltstående links i kommercielle sammenhænge, og det forudsætter, at linkingen sker i overensstemmelse med Kraks retningslinjer herfor, se nedenfor.

Dybe links til kortvisninger på krak.dk og dgs.dk forudsætter under alle omstændigheder, at der ikke ændres ved den URL, Krak stiller til rådighed for brugerne, og kortvisningen skal præsenteres i Kraks layout (look-and-feel) og må ikke vises i udsnit.

Krak tillader, at såvel private, organisationer og erhvervsvirksomheder anvender dybe links til kortvisninger, hvis linket anvendes til anvisning af, hvor brugeren eller erhvervsvirksomheden geografisk er placeret. På samme måde tillader vi dybe links til flere kortvisninger fra én hjemmeside, hvis kortvisningerne eller den hjemmeside der linkes fra, ikke på nogen måde har et kommercielt formål. Krak tilstræber, at oplysningerne på krak.dk och dgs.dk er korrekte og ajourførte, og at eventuelle fejl bliver rettet. Krak påtager sig dog intet ansvar for, at oplysningerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte.

Krak tilstræber at mindske driftsforstyrrelser. Krak kan dog ikke garantere, at forbindelsen til krak.dk og dgs.dk ikke afbrydes, eller at der ikke er andre tekniske fejl. Krak påtager sig intet ansvar for sådanne tekniske problemer eller for brugen af kort og andet materiale, som findes på krak.dk og dgs.dk. Krak forbeholder sig ret til at ændre sin håndtering af dybe links med fremadrettet virkning.

Ikoner er fra og baserede på Entypo Pictograms af Daniel Bruce - www.entypo.com