Om Østre Færge A/S

Østre Færge A/S råder over 2 færger. Den store færge Karen Orø sejler mellem kl. 05.10 og 19.30 og har en kapacitet på 40 personbiler og 200 passagerer. Den lille Østre Færge sejler overtager kl. 19.30 til aften- og nattrafik og har en kapacitet på 10 personbiler og 60 passagerer.

Karen Orø

Karen Orø er 40 meter og lang 10 meter bred og fremdrives af propeller i hver side men styres af 30 mm tykke stålkabler der er fastgjort i land på hver mole – disse kabler er anbragt i hver side af færgen igennem blokke som styrer færgen. Afstanden i mellem molen på Orø og molen på hammer Bakke er 685 meter, og færgens overfartstid er 6 minutter.

Fordelen ved kabelstyring er bl.a. færre besætningsmedlemmer.

Alternative nummerformater

4542424245 42 42 424542 424245 424 242