A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 1. A-kasser
 2. AIDS-vejledning
 3. AV-udstyr
 4. Accessories
 5. Accessoriesoutlets
 6. Action- og adventurecentre
 7. Adgangskontroludstyr
 8. Administration
 9. Administration af fast ejendom
 10. Administration af og bidrag til erhvervsfremme
 11. Administration af webshop
 12. Administrationsservice og kontorservice
 13. Adresseringsbureauer
 14. Advokater
 15. Afbrydere, omskiftere og switches
 16. Affaldsbehandlingsanlæg
 17. Affaldshåndtering
 18. Affaldshåndteringsudstyr
 19. Affaldsprodukter
 20. Afholdsforeninger
 21. Aflastningstilbud
 22. Afsyring
 23. Aftenskoler
 24. Agenturer
 25. Agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
 26. Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
 27. Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner
 28. Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
 29. Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer
 30. Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
 31. Agerbrug
 32. Akkumulatorer
 33. Aktivering
 34. Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (M)
 35. Aktivitets- og dagcentre
 36. Akupressører
 37. Akupunktører
 38. Akustik
 39. Akuttandlæger
 40. Akuttelefoner
 41. Akvariefisk
 42. Akvarier, salg af
 43. Akvarium, seværdighed
 44. Aldersintegrerede institutioner
 45. Alexanderlærere
 46. Alkoholrådgivning
 47. Allergibehandling
 48. Almennyttige boligselskaber
 49. Alternativ energi
 50. Alternative behandlere
 51. Aluminiumbearbejdning
 52. Aluminiumsfacader
 53. Aluminiumskonstruktioner
 54. Ambassader og konsulater
 55. Ambulatorier og klinikker
 56. Amerikanske restauranter
 57. Analyseinstitutter
 58. Andelsboligforeninger
 59. Anden bygningsfærdiggørelse
 60. Anden bygningsinstallationsvirksomhed
 61. Anden finansiel formidling
 62. Anden finansiel formidling, undtagen forsikring og pensionsforsikring
 63. Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager
 64. Anden forretningsservice i øvrigt
 65. Anden forskning inden for naturvidenskab
 66. Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
 67. Anden fremstillingsvirksomhed
 68. Anden kreditformidling
 69. Anden måling og teknisk analyse
 70. Anden personaleformidling
 71. Anden restaurationsvirksomhed
 72. Anden specialiseret engroshandel
 73. Anden yderbeklædning, fremstilling
 74. Andre forlystelser
 75. Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (M)
 76. Andre husholdningsartikler, engros
 77. Andre ikke-metalholdige mineralske produkter
 78. Andre kreditinstitutter
 79. Andre kreditselskaber
 80. Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
 81. Andre personlige serviceydelser
 82. Andre politiske og ideologiske organisat
 83. Andre rengøringsydelser
 84. Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed (M)
 85. Anlæg af ledningsnet
 86. Anlæg af veje og jernbaner
 87. Anlægsgartnere
 88. Anlægsvirksomheder
 89. Antenne- og parabolanlæg
 90. Antenneforeninger
 91. Antennemontører
 92. Antikvarboghandlere
 93. Antikviteter, restaurering af
 94. Antikvitetsforretninger
 95. Apoteker
 96. Applebutikker
 97. Arabiske restauranter
 98. Arbejdsbeskyttelse
 99. Arbejdsformidling
 100. Arbejdsgiverforeninger
 101. Arbejdsmarkedsuddannelser
 102. Arbejdsmiljøkonsulenter
 103. Arbejdstilsyn
 104. Arbejdstøj, fremstilling af
 105. Arbejdstøj, salg af
 106. Arkitekt- og ingeniørvirksomhed
 107. Arkitekter
 108. Aromastoffer, fremstilling
 109. Aromaterapi
 110. Asfaltfirmaer
 111. Asiatiske købmænd
 112. Astma- og allergivejledning
 113. Astrologer
 114. Asylcentre
 115. Atlas og topografiske kort
 116. Atletikklubber
 117. Auktionshuse
 118. Australske restauranter
 119. Autoelektriske reparationer
 120. Autoglarmestre
 121. Autohjælp
 122. Autolakerere
 123. Automatdrikke, ingredienser til
 124. Automater
 125. Automation
 126. Automationsudstyr for montage
 127. Autoophuggere
 128. Autoopretning
 129. Autopleje
 130. Autoplejeprodukter
 131. Autopolstrere
 132. Autoreservedele
 133. Autotilbehør og reservedele, engros
 134. Autoværksteder
 135. Autoværkstedsudstyr og værktøj
 136. Aviser, ugeblade og magasiner
 137. Avl af får og geder
 138. Avl af malkekvæg
 139. Avl af smågrise