A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 1. A-kasser
 2. AIDS-vejledning
 3. AV-udstyr
 4. Accessories
 5. Accessoriesoutlets
 6. Action- og adventurecentre
 7. Adgangskontroludstyr
 8. Administration
 9. Administration af fast ejendom
 10. Administration af og bidrag til erhvervsfremme
 11. Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring
 12. Administration af webshop
 13. Administrationsservice og kontorservice
 14. Adresseringsbureauer
 15. Advokater
 16. Afbalanceringsmaskiner
 17. Afbrydere, omskiftere og switches
 18. Affaldsbehandlingsanlæg
 19. Affaldshåndtering
 20. Affaldshåndteringsudstyr
 21. Affaldsprodukter
 22. Afholdsforeninger
 23. Aflastningstilbud
 24. Afsyring
 25. Aftenskoler
 26. Agenturer
 27. Agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
 28. Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
 29. Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner
 30. Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
 31. Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer
 32. Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
 33. Agerbrug
 34. Akkumulatorer
 35. Aktivering
 36. Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (M)
 37. Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer
 38. Aktivitets- og dagcentre
 39. Aktivitetscentre
 40. Aktivitetstilbud
 41. Akupressører
 42. Akupunktører
 43. Akustik
 44. Akuttandlæger
 45. Akuttelefoner
 46. Akvariefisk
 47. Akvarier, salg af
 48. Akvarium, seværdighed
 49. Aldersintegrerede institutioner
 50. Alexanderlærere
 51. Alkoholrådgivning
 52. Allergibehandling
 53. Almennyttige boligselskaber
 54. Alternativ energi
 55. Alternative behandlere
 56. Aluminiumbearbejdning
 57. Aluminiumsfacader
 58. Aluminiumskonstruktioner
 59. Ambassader og konsulater
 60. Ambulatorier og klinikker
 61. Amerikanske restauranter
 62. Analyseinstitutter
 63. Andelsboligforeninger
 64. Anden bygningsfærdiggørelse
 65. Anden bygningsinstallationsvirksomhed
 66. Anden detailhandel fra specialforretninger
 67. Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
 68. Anden finansiel formidling, undtagen forsikring og pensionsforsikring
 69. Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager
 70. Anden forretningsservice i øvrigt
 71. Anden forskning inden for naturvidenskab
 72. Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
 73. Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller
 74. Anden fremstillingsvirksomhed
 75. Anden it-servicevirksomhed
 76. Anden kreditformidling
 77. Anden måling og teknisk analyse
 78. Anden personaleformidling
 79. Anden rengøring af bygninger
 80. Anden restaurationsvirksomhed
 81. Anden specialiseret engroshandel
 82. Anden yderbeklædning, fremstilling
 83. Andet elektrisk udstyr, fremstilling
 84. Andre forlystelser
 85. Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (M)
 86. Andre husholdningsartikler, engros
 87. Andre ikke-metalholdige mineralske produkter
 88. Andre kreditinstitutter
 89. Andre kreditselskaber
 90. Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
 91. Andre overnatningsfaciliteter
 92. Andre personlige serviceydelser
 93. Andre politiske og ideologiske organisat
 94. Andre rengøringsydelser
 95. Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
 96. Andre sportsaktiviteter
 97. Anlæg af ledningsnet
 98. Anlæg af veje og jernbaner
 99. Anlægs- og havearbejde
 100. Anlægsgartnere
 101. Anlægsvirksomheder
 102. Antenne- og parabolanlæg
 103. Antenneforeninger
 104. Antennemontører
 105. Antikvarboghandlere
 106. Antikviteter (detail)
 107. Antikviteter, restaurering af
 108. Antikvitetsforretninger
 109. Apoteker
 110. Applebutikker
 111. Aquakultur
 112. Arbejdsbeskyttelse
 113. Arbejdsformidling
 114. Arbejdsgiverforeninger
 115. Arbejdsmarkedsuddannelser
 116. Arbejdsmiljøkonsulenter
 117. Arbejdstilsyn
 118. Arbejdstøj, fremstilling af
 119. Arbejdstøj, salg af
 120. Arkitekt- og ingeniørvirksomhed
 121. Arkitekter
 122. Arkiver
 123. Aromastoffer, fremstilling
 124. Aromaterapi
 125. Asfaltfirmaer
 126. Asiatiske købmænd
 127. Astma- og allergivejledning
 128. Astrologer
 129. Asylcentre
 130. Atlas og topografiske kort
 131. Atletikklubber
 132. Auktionshuse
 133. Australske restauranter
 134. Autoelektriske reparationer
 135. Autoglarmestre
 136. Autohjælp
 137. Autolakerere
 138. Automatdrikke, ingredienser til
 139. Automater
 140. Automation
 141. Automationsudstyr for montage
 142. Autoophuggere
 143. Autoopretning
 144. Autopleje
 145. Autopleje, Artikler til
 146. Autopolstrere
 147. Autoreservedele
 148. Autotilbehør og reservedele, en gros
 149. Autoværksteder
 150. Autoværkstedsudstyr og værktøj
 151. Aviser, ugeblade og magasiner
 152. Avl af får og geder
 153. Avl af heste og dyr af hestefamilien
 154. Avl af kameler og dyr af kamelfamilien
 155. Avl af malkekvæg
 156. Avl af smågrise